Obyvatelé Středozemě

***

„I ten nejmenší človíček může změnit svět.“

Středozemi obývají nejrůznější tvorové, dobří i zlí, a každý by si jistě zasloužil vlastní vyprávění. V následujícím textu se ale zaměříme jen na ty národy Ardy, do nichž se v roli hráčů budete moci vtělit na Cestě Stínem.

Lidé

Představují nejpočetnější národ, žijící roztroušeně po po mnoha sídlištích v Rhovanionu a Eriadoru. Obývají i obě dúnadanská království. Samotnými Dúnadany jsou někdy označováni za Prostřední lid, ač příbuzný, tak často považovaný za menší a slabší než Dúnadani samotní. V srdcích lidí se však skrývá oheň, který mnohým jiným chybí.

Dúnadáni

Jsou hrdými potomky dávného Númenoru a jejich králové v Gondoru a Arthedainu si stále připomínají příbuzenství se vznešeným Elrondem Půleflem. Ostatně úlomky Narsilu, meče prvního krále Gondoru a Arnoru Elendila, jsou od počátku Třetího věku uchovány v Roklince, kde Elrond sídlí. Přestože na Dúnadany již dopadá únava ze Středozemě a jejich životy se krátí, stále jsou mocní a jejich život daleko přesahuje život obyčejných lidí. I díky tomu vznikají díla, nad nimiž lidé žasnou – nad Anduinou se pomalu vztyčují Pilíře králů, Argonath, mezi kterými Aragorn za šestnáct století provede Společenstvo Prstenu.

Elfové

Někdy jsou také zvaní Prvorození, protože jsou prvním lidem, který se v dávnověku Ardy probudil. Platí za mocné a moudré, kteří nesejdou nemocí ani věkem, mohou však být zabiti či ztratit vůli k životu. Není tak neobvyklé potkat nějakého elfa či skupinu elfů na cestách. V očích prostých lidí se elfové mezi sebou moc neliší. Avšak stejně jako jsou veliké rozdíly mezi třeba Prostředním lidem a Dúnadany, tak i elfové sami sebe rozlišují na řadu rodů odlišných mocí, jazykem a otevřeností vůči dalším národům. Ve zpěvech o velkých skutcích Středozemě se nejčastěji vyskytují Noldor, Vznešení elfové, kteří v současnosti žijí především v Roklince. Jejich nejbližšími příbuznými jsou Sindar, Šedí elfové, kteří přátelské vztahy s lidmi udržují především díky Círdanovi, pánovi Šedých přístavů. Ten je spojencem především Dúnadanů v severním království Arthedainu. O hodně uzavřenější vůči lidem i trpaslíkům jsou pak Lesní elfové, kteří žijí pod vládou paní Galadriel v Lórienu a krále Thranduila v Temném hvozdu. Posledním rodem jsou Avari, tuláčtí elfové, kteří milují noc a hvězdy mnohem více než denní svit. Nemají žádné království ani pána. Aspoň na severozápadě Středozemě, kde se náš příběh odehrává, se o žádném nemluví.

Hobiti

Malý nárůdek, ještě menší než trpaslíci. Ač vypadají křehce, jsou nezdolní a již teď jsou známí jako veselí, upřímní a stateční lidičkové milující hry, písničky a dobré jídlo. I když to na první pohled nevypadá, počítají se k příbuzným lidí (a tedy i Dúnadanů). V Eriadoru je lze potkat v řadě hobitích či lidských vesniček a sídlišť, z nichž nejznámější je Hůrka. Žijí také kolem Anduiny na východní straně Mlžných hor i poblíž Kosatcových polí. V době našeho příběhu se hobiti rozdělují na tři kmeny: Plavíni s dobrodružnou povahou, kteří nejčastěji zkoumali nové kraje. Statové, kteří jako jediní nosí boty, a také, poměrně neobvykle mezi hobity, rádi rybaří. Poslední, nejpočetnější, jsou Chluponozi s kudrnatými vlasy a chlupatýma nohama. Ve hře budete představovat postavy z kmene Statů.

Trpaslíci

Obývají především sluje a podzemí Středozemě. Jsou malí vzrůstem, silou se však přinejmenším vyrovnají lidem a jejich vůle je nezlomná. A paměť v dobrém i zlém téměř bezchybná. Jsou pověstní svou zručností, láskou ke zlatu a železu. A také jsou značně tajnůstkářští. Jen málokdo z jiných národů navštívil jejich království a jejich jazyk, až na válečné pokřiky, nezná nikdo zvenčí. Drtivá většina trpaslíků žije v Morii, která je však nyní uzavřená okolnímu světu. Další sídla lze najít poblíž dávných měst Belegostu a Nogrodu v Modrých horách na sever od Šedých přístavů. Poměrně často je také možné potkat trpaslíky v Mlžných horách. Většinou se však lidí, elfů i hobitů straní a na oplátku očekávají totéž od nich.

Horalové

Často jsou nepřátelští vůči Dúnadanům i Prostředním lidem. Před půl stoletím se podíleli na porážce a vyhnání Dúnadanů z Rhudauru, když se spojili se skřety z Angmaru. Horalové jsou v očích ostatních divocí až krutí. Lidem, hobitům ani té hrstce Dúnadanů, která zde zbyla, se pod jejich nadvládou nežije zrovna snadno. K tomu přispívají i nesmlouvaví náčelníci horalů jako Geth, který patří k nejmocnějším mužům v Rhudauru