Přihlašování

Registrace probíhá formou přihlašovacího dotazníku, ve kterém se vás zeptáme na osobní údaje a herní preference. Na všechny zbylé otázky, vaše míry, omezení, atd. se vás budeme ptát až poté, co zjistíte, zda jste se na naší hru dostali, či nikoliv.

Přihlašování funguje na základě intervalu, všechny přihlášky došlé v daném intervalu mají stejnou váhu (nejedná se o tzv. clickfest). Budete mít tím pádem dost času na to, abyste se nad svými odpověďmi mohli důkladně zamyslet.

Vyplnění dotazníku by vám nemělo zabrat déle než 15 minut.

V případě, že bude počet zájemců vyšší než počet rolí, které nabízíme, budeme účastníky losovat.

Hra je určena pouze účastníkům starším 18 let.